Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2019

4452 bb20 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
argetlam
2631 8626
Reposted fromfitspro fitspro viacoeurdecaffe coeurdecaffe
argetlam
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viacoeurdecaffe coeurdecaffe
argetlam
1965 b967 500
:)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacoeurdecaffe coeurdecaffe
argetlam
Oczekiwaniom - szepnij dobranoc.
— MNIA
Reposted frommefir mefir viacoeurdecaffe coeurdecaffe
argetlam
7890 6b66
Reposted fromaniczorka aniczorka viacoeurdecaffe coeurdecaffe
argetlam
8162 be17 500
Reposted fromrichtich richtich viacoeurdecaffe coeurdecaffe
argetlam
Powiem ci złotą regułę mojej mamy - "są porządni mężczyźni, za których wychodzi się za mąż, i podli dranie, z którymi chodzi się do łóżka".
— Gabriela Gargaś
Reposted fromesperantoo esperantoo viacoeurdecaffe coeurdecaffe
argetlam
2829 0b1c
Reposted fromksiezycowam ksiezycowam viacoeurdecaffe coeurdecaffe
argetlam
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja viacoeurdecaffe coeurdecaffe
5176 d1ba 500

 glow in the light

argetlam
4377 56e8 500
argetlam
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
2471 7fb4
Reposted fromSkydelan Skydelan viacoeurdecaffe coeurdecaffe
argetlam
2945 c0e4 500
Reposted fromowca owca viacoeurdecaffe coeurdecaffe
5805 9657
Reposted fromartlover artlover viacoeurdecaffe coeurdecaffe
argetlam
7252 42d6 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viacoeurdecaffe coeurdecaffe
argetlam
Reposted fromFlau Flau viacoeurdecaffe coeurdecaffe
argetlam
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viacoeurdecaffe coeurdecaffe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl