Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2018

argetlam
Reposted fromshakeme shakeme
argetlam
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAmericanlover Americanlover
argetlam

przypadkowa znajomość czasem potrafi dać nam najwięcej szczęścia.

— true
Reposted fromoutoflove outoflove viaAmericanlover Americanlover
argetlam
argetlam
argetlam
argetlam
Reposted fromshakeme shakeme
argetlam
Reposted fromshakeme shakeme
argetlam
Reposted fromshakeme shakeme
argetlam
argetlam
5069 5fcc 500
argetlam
9244 6144 500
argetlam
Teraz nie pora myślec o tym, czego ci brak. Lepiej pomyśl. co możesz zrobić z tym, co masz
— Ernest Hemingway
argetlam
argetlam
argetlam
argetlam
8877 d14b 500
i ta mgła, ta mgła...
Reposted fromheatriss heatriss viashakeme shakeme

June 22 2018

argetlam
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasaphirka saphirka
argetlam
2238 1f20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl