Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2019

argetlam
3155 b1d7
argetlam
Reposted frombluuu bluuu viausmiechprosze usmiechprosze
argetlam
argetlam
9936 5132
argetlam
9145 fc28
Reposted fromintrigante intrigante viausmiechprosze usmiechprosze
argetlam
3988 6f85
argetlam
argetlam
Ludzie sukcesu mają siłę robienia rzeczy, na które nie mają ochoty. Czyli, że zamiast brać windę, zawsze cisną schodami do góry. Nikomu się nie chce wstawać rano razem z kogutami – serio – ale są wśród nas ludzie, którzy znajdują w sobie siłę, żeby to czynić i mimo podkrążonych oczu podbijać świat. Każde przełamanie wewnętrznego oporu, przekroczenie własnej granicy buduje w nas moc do działania i zwiększa wiarę we własne możliwości.
argetlam
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
argetlam
0801 7ae5 500
Reposted fromverronique verronique viausmiechprosze usmiechprosze
argetlam
7761 68e3
:))))
Reposted fromIriss Iriss viausmiechprosze usmiechprosze
argetlam
Reposted fromshakeme shakeme viausmiechprosze usmiechprosze
argetlam
3311 a137
cloud
Reposted fromsponzy sponzy viausmiechprosze usmiechprosze
argetlam
The Rising
argetlam
argetlam
9616 35f5
0322 29e6
Reposted fromindie indie viausmiechprosze usmiechprosze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl