Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2019

argetlam
3213 42a7
argetlam
argetlam
argetlam
9741 f712
argetlam
1829 762f
argetlam
argetlam
0543 37d5 500
Reposted from2017 2017 vianotyourstrawberry notyourstrawberry
argetlam
0183 291e 500
argetlam
5524 f852 500
argetlam
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
argetlam
2726 e976
Reposted fromhare hare vianotyourstrawberry notyourstrawberry
argetlam
Chcę wam przypomnieć, żebyście mieli gdzieś, co myślą inni. Wasze życie należy do was, wasza muzyka jest waszą muzyką, wasze wybory są waszymi wyborami, a wasza wódka jest waszą wódką. Nie traćcie czasu na gówniane rzeczy. Róbcie wyłącznie to, co chcecie robić. Włóczcie się po klubach, skaczcie z samolotu, odwiedźcie Bułgarię. Mam to gdzieś. Róbcie rzeczy, dzięki którym będziecie szczęśliwi.
— Estelle Maskame "Czy wspominałam, że Cię kocham?"
argetlam
6492 22b8 500
argetlam
8504 630e
Reposted fromRowena Rowena vianotyourstrawberry notyourstrawberry
argetlam
8101 3484 500
argetlam
argetlam
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa.
argetlam
4227 c308
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl