Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

7875 dd8e 500

iremscoffee:

Teatime.

Reposted fromfleursdemal fleursdemal
How difficult it is to be simple
— Vincent van Gogh
(via blackshivers)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszarakoszula szarakoszula
argetlam
Nie żałuj, nigdy nie żałuj, że mogłeś coś zrobić w życiu, a tego nie zrobiłeś. Nie zrobiłeś, bo nie mogłeś
— Stanisław Lem
argetlam
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaszarakoszula szarakoszula
argetlam
1741 64ea 500
A true revolutionary
Reposted fromdingens dingens viaszarakoszula szarakoszula
argetlam
9628 1b81
Reposted fromkarahippie karahippie viaszarakoszula szarakoszula
argetlam
8054 6fe1 500
Reposted frompffft pffft viaszarakoszula szarakoszula
argetlam

me: I’m lonely 

my subconscious:  you can stand literally 5 people

me:

image
— co prawda to prawda
Reposted fromolewka olewka viaszarakoszula szarakoszula
argetlam
5201 8d65 500
Reposted frompiehus piehus viaszarakoszula szarakoszula
argetlam
6361 2b03 500
Reposted fromsatori satori viaszarakoszula szarakoszula
argetlam
3113 2aae 500
Reposted frompiehus piehus viaszarakoszula szarakoszula
argetlam

santablainey:

Look what someone did to our mystery section. LOOK AT IT.

argetlam
3387 ce86 500
Reposted fromMiziou Miziou viaszarakoszula szarakoszula
argetlam
1961 94fc 500
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaszarakoszula szarakoszula
argetlam
5625 6254 500
Reposted fromposzum poszum viaszarakoszula szarakoszula
argetlam
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromcorvax corvax viaszarakoszula szarakoszula
Have fun, even if it’s not the same kind of fun everyone else is having.
— C.S. Lewis (via quotemadness)
6254 3803
Reposted fromkostuchna kostuchna viaszarakoszula szarakoszula
argetlam
Lubimy wspominać, rozpamiętywać, dzielić włos na czworo. „Dlaczego mi się to przytrafiło?” Po prostu przytrafiło, chuj wie dlaczego, tego nie zmienisz. „Co pomyślą o mnie inni?” Inni o tobie nie myślą. 
— Pokolenie Ikea
Reposted fromaletodelio aletodelio viaszarakoszula szarakoszula
argetlam
4423 442a 500
Reposted fromexistential existential viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl