Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2020

argetlam
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach. 
— Cztery Wieki Później
Reposted fromlovvie lovvie viausmiechprosze usmiechprosze
argetlam
5378 410e 500
argetlam
5644 d69d 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viausmiechprosze usmiechprosze
argetlam
argetlam
2527 fc76 500
Reposted fromlaters laters viausmiechprosze usmiechprosze
argetlam
Reposted fromshakeme shakeme viausmiechprosze usmiechprosze
argetlam
argetlam
9536 c400
foodporn
argetlam
0669 dd88
Reposted fromretaliate retaliate viausmiechprosze usmiechprosze
argetlam
8902 55a1 500
Reposted fromstationC stationC viausmiechprosze usmiechprosze
argetlam
2528 bad3 500
Reposted frompanimruk panimruk viausmiechprosze usmiechprosze
argetlam
6601 90f8 500
argetlam
7857 c1e8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viausmiechprosze usmiechprosze
argetlam
6507 e281 500
Reposted fromdippi dippi viausmiechprosze usmiechprosze
argetlam

Jeśli nie możemy zmienić świata, zmieńmy chociaż nasze własne życie i przeżyjmy je swobodnie.

— Milan Kundera, Život je jinde (1969), pl. Życie jest gdzie indziej
Reposted fromrhubarbrr rhubarbrr viausmiechprosze usmiechprosze
argetlam
Reposted fromshakeme shakeme viausmiechprosze usmiechprosze
argetlam
3833 e053
Reposted fromRowena Rowena viausmiechprosze usmiechprosze
argetlam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl